Profil advokátních kanceláří

Advokátní kanceláře KASKA & PÍSEČKA si zakládají na poskytování kvalitních právních služeb, při kterém maximálně vycházejí vstříc konkrétním požadavkům klientů. Právní služby jsou poskytovány zejména občanům, podnikatelům, včetně obchodních společností a družstev, a též obcím a městům.

JUDr. Václav Kaska poskytuje právní služby již od roku 1991 (do roku 1996 jako komerční právník, od roku 1996 jako advokát). 

Mgr. Jiří Písečka působí v advokacii od roku 2006, advokátem je od roku 2010.

Advokátní kanceláře KASKA & PÍSEČKA poskytují právní služby ve všech odvětvích českého práva. V rámci výkonu advokátní praxe zastupujeme své klienty v řízení před obecnými soudy v civilním a trestním řízení na všech stupních, v rozhodčím řízení a v řízení před správními orgány a ve správním soudnictví. Klienty zastupujeme rovněž v řízení před Ústavním soudem a sepisujeme stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Pro poskytování právních služeb jsme v souladu se zákonem o advokacii zákonným způsobem pojištěni.