Profil advokátních kanceláří

Advokátní kanceláře KASKA & PÍSEČKA si zakládají na poskytování kvalitních právních služeb, při kterém maximálně vycházejí vstříc konkrétním požadavkům klientů. Právní služby jsou poskytovány zejména občanům, podnikatelům, včetně obchodních společností a družstev, a též obcím a městům.

JUDr. Václav Kaska poskytuje právní služby již od roku 1991 (do roku 1996 jako komerční právník, od roku 1996 jako advokát). 

Mgr. Jiří Písečka působí v advokacii od roku 2006, advokátem je od roku 2010.

Advokátní kanceláře KASKA & PÍSEČKA poskytují právní služby ve všech odvětvích českého práva. V rámci výkonu advokátní praxe mimo jiné zastupujeme klienty při převodech nemovitostí, včetně provádění úschovy kupní ceny, vymáháme pohledávky a jiné právní nároky klientů, sepisujeme a zajišťujeme revizi všech typů smluv, sepisujeme zakladatelské listiny obchodních společností a družstev a zajišťujeme jejich změny dle potřeb klientů, zastupujeme klienty ve věcech úpravy péče o nezletilé, včetně výživného, v rozvodových řízeních, při vypořádání společného jmění manželů i majetkových poměrů rozcházejících se partnerů. Klienty zastupujeme v řízení před civilními i trestními soudy a v řízení před správními orgány a ve správním soudnictví, případně i v řízení před Ústavním soudem.

Pro poskytování právních služeb jsme v souladu se zákonem o advokacii zákonným způsobem pojištěni.