Právní služby

1. Občanské právo

2. Obchodní právo

3. Pracovní právo

4. Rodinné právo

5. Občanské soudní řízení

6. Trestní právo

7. Rozhodčí řízení

8. Řízení před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva

9. Konkurzní a úpadkové právo

10. Správní právo a obecní samospráva

11. Restituční spory 

12. Autorské právo a právo průmyslového vlastnictví

13. Další služby klientům

14. Služby v jiných oblastech českého práva