Profil advokátních kanceláří

V advokátních kancelářích KASKA & PÍSEČKA si zakládáme na poskytování kvalitních právních služeb, při kterém maximálně vycházíme vstříc konkrétním potřebám a požadavkům klientů. Právní služby poskytujeme zejména občanům, podnikatelům, včetně obchodních společností a družstev, a také obcím a městům.

JUDr. Václav Kaska poskytuje právní služby již od roku 1991 (do roku 1996 jako komerční právník, od roku 1996 jako advokát). 

Mgr. Jiří Písečka působí v advokacii od roku 2006, advokátem je od roku 2010.

Advokátní kanceláře KASKA & PÍSEČKA poskytují právní služby ve všech odvětvích českého práva.

Zajišťujeme mimo jiné převody nemovitostí, včetně provádění úschovy kupní ceny, vymáháme pohledávky a jiné nároky klientů, sepisujeme a zajišťujeme revizi všech typů smluv, sepisujeme zakladatelské listiny obchodních společností a zajišťujeme jejich změny, zastupujeme klienty ve věcech úpravy péče o nezletilé, včetně výživného, v rozvodových řízeních, při vypořádání společného jmění manželů i majetkových poměrů rozcházejících se partnerů. Klienty zastupujeme před civilními i trestními soudy, ve správních řízeních a ve správním soudnictví, případně i v řízení před Ústavním soudem.

Pro poskytování právních služeb jsme v souladu se zákonem o advokacii zákonným způsobem pojištěni.