Vybrané reference

Mgr. Kateřina Šimonová složila advokátní zkoušky s výtečným prospěchem!

Dovolujeme si Vás informovat, že naše kolegyně Mg. Kateřina Šimonová, dosud koncipientka zdejší kanceláře, úspěšně složila advokátní zkoušky - a to s výtečným prospěchem u čtyř z pěti předmětů.
číst dále …


JUDr. Václav Kaska poskytuje právní služby již 30 let. Gratulujeme!

Se začátkem roku 2021 si připomínáme významné profesní jubileum zakládajícího člena naší advokátní kanceláře - JUDr. Václava Kasky. Doktor Kaska poskytuje právní služby klientům kontinuálně již než déle než 30 let.

číst dále …


Podporujeme Centrum BAZALKA

Není nám lhostejné, v jakém postředí žijeme a chceme svým přístupem podporovat ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Proto podporujeme Centrum BAZALKA - neziskovou organizaci, která poskytuje komplexní služby klientům s těžkým zdravotním postižením (mentálním, smyslovým a tělesným) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. 

číst dále …


Mgr. Jiří Písečka působí jako advokát již 10 let

Mgr. Jiří Písečka poskytuje právní služby klientům jako advokát již 10 let, a to po celou dobu v rámci advokátních kanceláří KASKA & PÍSEČKA.

číst dále …


I stát má povinnost nahradit způsobenou škodu a nemajetkovou újmu

Pokud stát způsobí občanovi nebo právnické osobě škodu nebo nemajetkovou újmu při výkonu veřejné moci, má povinnost ji nahradit. Tato zásada se prosadila i v medializovaném případu našeho klienta, v němž musel konečné rozhodnutí vynést až Nejvyšší soud ČR. 

číst dále …


Hranice mezi přestupkem a trestným činem při řízení motorového vozidla pod vlivem marihuany

Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky je bohužel velmi častým prohřeškem řidičů. Je obecně známo, že hranice mezi trestným činem a přestupkem je rozhodovací praxí soudů stanovena u alkoholu na hodnotu 1,00 g/kg v krvi. Pro jiné návykové látky, konkrétně pro látku THC známou běžně jako marihuana, však přesná hranice stanovena nebyla. Tento stav se změnil až na základě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp. zn. 7 Tdo 979/2015 vydaného v trestní kauze, ve které naše kancelář zastupovala klienta, jehož trestní stíhání bylo právě na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ukončeno a věc byla postoupena k projednání jako přestupek.

číst dále …


Bitva o restituční tečku zdárně dobojována

V tomto příspěvku si dovolíme připomenout vydání rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 436/2007 ze dne 30.11.2007 ve věci tzv. restituční tečky. Vzpomínané rozhodnutí svého času znamenalo skutečný průlom v zemědělských restitucích tím, že dalo naději řadě restituentů, kteří získali postupními smlouvami restituční pohledávky za účelem rozšíření svého zemědělského hospodaření, že za své - podle doslovného textu zákona č. 221/1991 Sb. zaniklé - pohledávky přeci jen získají zemědělské pozemky pro své farmaření, v některých případech dokonce např. i pro provozování agroturistiky v rámci moderního rodinného zemědělského podniku.

číst dále …


Dosažení významného úspěchu na poli spotřebitelského práva - nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013

JUDr. Václavu Kaskovi se podařilo dosáhnout významného úspěchu při zastupování klienta - spotřebitele ve sporu se společností UPC. V této věci rozhodoval o ústavní stížnosti našeho klienta Ústavní soud, který uznal za oprávněné vznesené stížnostní námitky. Zejména Ústavní soud zdůraznil, že významná smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách (jako např. smluvní pokuty) nemohou být sjednána pouze ve smluvních (obchodních) podmínkách, které nejsou podepsány smluvními stranami. Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3512/11 je k dispozici ke stažení zde.

O veřejném vyhlášení nálezu Ústavního soudu bylo rovněž reportováno dne 23.11.2013 v hlavním zpravodajství České televize. Reportáž můžete shlédnout: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/251417-pokuty-se-nesmi-skryvat-v-prilohach-spotrebitelskych-smluv-rozhodl-us/.